Om oss

Vilka är vi och vad vill vi?

RNYTT är Råslättsskolans nystartade skoltidning. Vi vill ge elever på skolan ett forum där de kan mötas och dela erfarenheter, visa upp skolarbeten och diskutera olika ämnen. Vi vill också presentera skolan för nya elever, föräldrar och elever på andra skolor.

Vi som ingår i redaktionen är Ida Marklund 4B, Felicia Alvåg 6B, Louise Chung 6A, Gabriel Bahko 5B, Yousef Korkis 3B, samt lärarbibliotekarie Viktoria Andersson. Vi jobbar med skoltidningen under Elevens val och har fått ansöka till redaktionen med en skriftlig ansökan. Vi går också ut i klasserna och samlar in material för publicering.

Vad lär vi oss?

Vi har inte hållit på så länge, men vi har lärt oss: hur en webbsida görs och hur det funkar med domäner, hur bilder och texter från webben får användas, hur en själv kan ta bra bilder och skriva texter för webben. Vi har också blivit bättre på att samarbete med elever från andra klasser och att ta eget ansvar.

I Läroplanen står att eleverna ska lära sig ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och …samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.” I ämnesplanen för svenska står det att elever ska jobba med: ”texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, informationssökning i några olika medier och källor, hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.” I ämnet bild ingår att: ”undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.”

Upphovsrätt och källor

Vi har pratat om vad upphovsrätt är och hur en kan hitta bilder som får användas fritt. Våra egna bilder vill vi bara visa här och inte sprida vidare.

Varför ska vi vinna en tävling?

Vi har ju inte hunnit göra så mycket än, men vi gör allting själva. Vi kommer från olika klasser och det vi lär oss berättar vi i våra klasser. Vår tidning gör att vi på skolan lär känna varandra bättre mellan olika klasser.